VDP STAVBY a. s. 

provádění vodohospodářských, dopravních a pozemních staveb 

Vodohospodářské stavby

  • při regulaci vodních toků podélné opevnění břehů kamennými záhozy, rovnaninami, kamennými a betonovými dlažbami, opěrné a zárubní zdi z kamene, betonu nebo gabionové konstrukce
  • příčné objekty - dřevěné, kamenné a betonové prahy, stupně a jezy
  • dále provádíme výsadbu, ošetřování, těžbu a obnovu břehových porostů, sanaci strží a půdních sesuvů, výstavba a odstraňování nánosů z vodních nádrží
  • odbahnování rybníků
  • výstavba protipovodňových hrází
  • sanace skládek komunálních odpadů, rekultivace a terénní úpravy
  • výstavba kanalizačních stok včetně přípojek

Další služby

 

O společnosti VDP STAVBY a. s. 

Obchodní jméno: VDP STAVBY a. s.
Sídlo společnosti: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Tel.: 583 248 435, 583 213 216
Fax: 583 248 435

Statutární zástupce: Radek Sedláček, DiS.
předseda představenstva a.s.

IČO: 65 13 83 33
DIČ: CZ 65138333

Registrace v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169 ze dne 7. března 1996

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Šumperk
Číslo účtu: 115-7283730207/0100

více kontaktů

 

© VDP STAVBY a. s. 2010  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz